Výstava a konferencia RZ SZV pre Trnavský kraj a RZ SZV pre Bratislavský kraj máj-jún 2013

Dňa 10.5. 2013 sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutočnila vernisáž výstavy Včelárstvo v Pomoraví, ktorá návštevníkom priblížila históriu včelárenia od čias Veľkej Moravy  až po súčasnosť. Okrem zaujímavých historických exponátov sústredených zo skalicekj organizácie, významnú časť výstavy tvorila expozícia ZO ČSV Hodonín.  Pri príležitosti Medzinárodného dňa včiel (21.5.) boli na Deň múzeí (18. mája) pre návštevníkov pripravené aj  ukážky výroby sviečok a zdobenia medovníkov.

Dňa 10.5. 2013 sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutočnila vernisáž výstavy Včelárstvo v Pomoraví, ktorá návštevníkom priblížila históriu včelárenia od čias Veľkej Moravy  až po súčasnosť. Okrem zaujímavých historických exponátov sústredených zo skalicekj organizácie, významnú časť výstavy tvorila expozícia ZO ČSV Hodonín.  Pri príležitosti Medzinárodného dňa včiel (21.5.) boli na Deň múzeí (18. mája) pre návštevníkov pripravené aj  ukážky výroby sviečok a zdobenia medovníkov. Naviac, o najnovších výskumoch a poznatkoch sa môžete dozvedieť na konferencii Včelie produkty a zdravie človeka a včiel,  ktorá sa konala v Dome kultúry v Skalici. Podujatia boli podporené TTSK a Mestom Skalica.