Podujatia v decembri 2012

Dňa 9.12.2012 sa od 14.00-20.00 hod v Dome Kultúry v Gbeloch uskutoční podujatie „Sladká ňedzela“, kde budeme ponúkať včelie produkty a odlievanie voskových dekoračných predmetov.

Dňa 9.12.2012 sa od 14.00-20.00 hod v Dome Kultúry v Gbeloch uskutoční podujatie „Sladká ňedzela“, kde budeme ponúkať včelie produkty a odlievanie voskových dekoračných predmetov. Toto podujatie propaguje predovšetkým lokálne a regionálne produkty a bude slúžiť aj na zviditeľnenie práce včelárov v skalickom okrese, resp. v celom regióne Záhoria. Pozvánka je v prílohe.