X. Valné zhromaždenie SZV

V dňoch 10.-11.novembra 2012 sa v Novom Smokovci uskutoční X. Valné zhromaždenie SZV.


Jednotlivé ZO SZV budú na Valnom zhromaždení zastúpené svojimi delegátmi. Valné zhromaždenie bude prebiehať podľa nasledovného programu:


sobota 10.11.2012 – začiatok o 10.00 hod.

Slávnostný včelársky pochod s prinesením zástavy

Otvorenie VZ SZV, privítanie delegátov a hostí

Báseň v podaní pána Demiana

vystúpenie folklórneho súboru


V dňoch 10.-11.novembra 2012 sa v Novom Smokovci uskutoční X. Valné zhromaždenie SZV.


Jednotlivé ZO SZV budú na Valnom zhromaždení zastúpené svojimi delegátmi. Valné zhromaždenie bude prebiehať podľa nasledovného programu:


sobota 10.11.2012 – začiatok o 10.00 hod.

Slávnostný včelársky pochod s prinesením zástavy

Otvorenie VZ SZV, privítanie delegátov a hostí

Báseň v podaní pána Demiana

vystúpenie folklórneho súboru

príhovor predsedu SZV

Schválenie programu

Schválenie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku

Voľba mandátovej komisie

Voľba volebnej komisie

Voľba návrhovej komisie

Voľba komisie pre Stanovy SZV

Príhovory hostí

Správa o činnsoti

Správa ÚKRK

Udeľovanie vyznamenaní

13.00-14.0 Obed a prestávka

14.30-18.00 Diskuisa

18.00-19.00 Večera