Elektronický prieskum ekonomiky včelárstva v SR

Katedra ekonomiky FEM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nás požiadala o zverejnenie oznamu: V súvislosti s výskumnou činnosťou v oblasti ekonomiky chovu včelstiev žiadame včelárov o spoluprácu prostredníctvom dotazníkového prieskumu.

Katedra ekonomiky FEM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nás požiadala o zverejnenie oznamu: V súvislosti s výskumnou činnosťou v oblasti ekonomiky chovu včelstiev žiadame včelárov o spoluprácu prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dotazníkový prieskum je anonymný a údaje z neho získané budú použité len na vedecké účely.


 


Dotazník sa nachádza na internetovej stránke www.vcely.wbl.sk vyplnenie dotazníka trvá do 10 minút, treba ho realizovať do 21.10. 2012.