Príprava nových právnych predpisov vo včelárstve

V prílohe nájdete informáciu o pripravovaných zmenách v novom Nariadení vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi a v novelizácii Vyhlášky o registrácii včelstiev – stav k 27. januáru 2017. 

 

V prílohe nájdete informáciu o pripravovaných zmenách v novom Nariadení vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi a v novelizácii Vyhlášky o registrácii včelstiev – stav k 27. januáru 2017.