Zasadnutie RZ – zápisnica a uznesenia z 29. júna 2016

ZAsadnutei Regionálnej zložky pre Trnavský kraj sa uskutočnilo 29.júna 2016 v zasadačke Slovenského zväzu včelárov na Svrčej ul v Bratislave. 

ZAsadnutei Regionálnej zložky pre Trnavský kraj sa uskutočnilo 29.júna 2016 v zasadačke Slovenského zväzu včelárov na Svrčej ul v Bratislave.