Oslava 145. výročia založenia a 95. výročia obnovenia včelárskej organizácie 9.augusta 2014

Oslava 145. výročia založenia a 95. výročia obnovenia včelárskej organizácie sa uskutočnila 9.augusta 2014 za účasti približne 250 včelárov zo Slovenska a z Českej republiky. Súčasťou podujatia bolo aj pripomenutie si jedného z tvorcov Včelárskej Paseky – arch. Jura Tvarožka, slávnostné otvorenie revitalizovaného parku, ktoré sa udialo v priebehu roka 2015 s pomocou grantového programu Slovnaft a.s. a regionálna výstava medov.

Oslava 145. výročia založenia a 95. výročia obnovenia včelárskej organizácie sa uskutočnila 9.augusta 2014 za účasti približne 250 včelárov zo Slovenska a z Českej republiky. Súčasťou podujatia bolo aj pripomenutie si jedného z tvorcov Včelárskej Paseky – arch. Jura Tvarožka, slávnostné otvorenie revitalizovaného parku, ktoré sa udialo v priebehu roka 2015 s pomocou grantového programu Slovnaft a.s. a regionálna výstava medov.