Prednáška prevencia a tlmenie chorôb

Prednáška Prevencia a tlmenie chorôb včiel s lektorom doc. MVDr. Jurajom Toporčákom, PhD. sa uskutočnila 2. októbra 2015 v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy na Botanickej ul. 2 v Bratislave.  

Prednáška Prevencia a tlmenie chorôb včiel s lektorom doc. MVDr. Jurajom Toporčákom, PhD. sa uskutočnila 2. októbra 2015 v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy na Botanickej ul. 2 v Bratislave.