Poďakovanie za grant od TTSK

V zmysle Výzvy pre rok 2019 sa občianske združenie Regionálna zložka Slovenského zväzu včelárov uchádzalo v grantovom programe Výzva pre Organizácie a podnikateľov Trnavského samosprávneho kraja o finančnú podporu pre obnovu expozície Juraja Fándlyho.

Vďaka získanému grantu 500 EUR sme pre múzeum Juraja Fándlyho v Naháči v spolupráci so starostom obce PhDr. Davidom Ivanovičom, PhD.  zabezpečili inštaláciu vitríny, popisiek exponátov, fotodokumentácie (postery) a zreštaurovanie zbierkových predmetov – 4 slamených úľov zo včelína vo Fándlyho záhrade.

Pamiatkovo chránený objekt múzea – fary Juraja Fándlyho v Naháči navštívi ročne cca 4000 návštevníkov. Vďaka získanému grantu TTSK sa podarilo zatraktívniť toto múzeum, zvýšiť interpretačnú úroveň expozície a potenciálne aj spokojnosť návštevníkov tohto múzea.  Juraj Fándly bol významným propagátorom včelárstva na Slovensku, autorom literatúry pre pozdvihnutie domáceho hospodárstva a včelárstva, dokonca už na začiatku 19. storočia vyzýval k založeniu včelárskeho spolku. Slovenský zväz včelárov  používa Zlatú Fándlyho medailu ako najvyššie vyznamenanie udeľované pre svojich členov a vďaka grantovému programu TTSK  mohla Regionálna zložka Slovenského zväzu včelárov prispieť k uchovaniu jeho odkazu.

Realizátorka projektu: Ing. Z. Juríčková, PhD.